Diagnòstic de pell - SOFT PLUS

Aparell que permet analitzar tot tipus de detall de pell dels pacients i seguir l'evolució de qualsevol incidència com ara mesurar arrugues, tant la profunditat com l'amplada, el relleu cutani, és a dir, la rugositat, la grandària i color de les taques.

També documenta els resultats i permet presentacions en 3D.