Body Sculptor

Les ones Bio-magnètiques de baixa freqüència interactuen com el receptor de membrana del adipòcit encarregat de promoure la lipòlisi.

El cos es modela de forma simètrica i harmònica.

Resultats:

  • Disminució de pes.
  • Disminució de la massa greix traduïda en la pèrdua centimètrica.
  • Reducció de l'aspecte de pell de taronja.
  • Normalització de l'índex de massa corporal.