Pressoteràpia

La pressoteràpia és el mètode terapèutic més eficaç per activar la circulació de retorn (venosa i limfàtica), estimular la reabsorció de líquids retinguts i drenar els mecanismes de filtració i eliminació de l’organisme.

El tractament es realitza introduint les extremitats del cos (des dels turmells fins al pit) a unes botes, manguitos o faixes formades per una doble paret que efectuen pressió controlada per activar el drenatge limfàtic.

Tens retenció de líquids i/o et sents pesades a les cames?