El proteoma

19/04/2023

Per què perdre l'oportunitat d'envellir el doble de lent?

Després d'anys de recerca científica, Miroslav Radman, biòleg i genetista molecular, va descobrir la clau de l'envelliment de la pell: el proteoma.

El proteoma és un conjunt de proteïnes i les proteïnes, després de l'aigua, són l'element principal del nostre cos i la principal font de la longevitat de la pell. És per això que el proteoma és el responsable de protegir les cèl·lules de la pell.

La pell, com la resta de l'organisme, envelleix perquè envelleixen les seves cèl·lules i, aquestes, envelleixen perquè el seu proteoma s'oxida.

L'oxidació és una de les alteracions més freqüents que pateixen les proteïnes i aquesta té un gran impacte en l'envelliment. Però per què s'oxiden les proteïnes? Per les agressions externes i pel pas del temps.

Amb el nou enfocament científic dirigit per Radman es va descobrir el nou paradigma de la longevitat cel·lular, que és la protecció del proteoma.

"Unes proteïnes sanes són capaces de reparar per si mateixes el dany de les cèl·lules. Si aconseguim protegir i reforçar el proteoma, més enllà del genoma, protegirem el sistema que repara el mal de les nostres cèl·lules i evitarem l'oxidació de les nostres cèl·lules, actuant així a l'origen de l'envelliment."

Sota els estudis de Radman, els equips de recerca dels laboratoris NAOS van seleccionar un organisme extremòfil, que per viure necessita condicions extremes i que són excessives per a les condicions òptimes de vida, creixement i reproducció de la majoria d'organismes.

El van sotmetre a altes temperatures, raigs ultraviolats, estrès oxidatiu... i van observar la seva gran afinitat amb les proteïnes de la pell i la capacitat que tenia de protegir el proteoma de la pell de manera duradora.

La seva capacitat de sobreviure en condicions extremes és deguda a la presència d'un conjunt de molècules molt específiques: 6 formes de la bacterior-ruberina, potents antioxidants capaços de protegir el seu proteoma de forma duradora.

Després de 40 anys de recerca, els laboratoris NAOS ha aconseguit extreure aquestes bacterior-ruberines per crear una patent biotecnològica revolucionària.

Sota la marca Institut Esthederm, neix el primer i únic sèrum que protegeix i reforça el proteoma, AGE PROTEOM™️ Advanced Serum, un sèrum que preserva la joventut de la pell, frena els danys irreversibles i la protegeix davant les agressions externes.

Aquest sèrum, un antioxidant de nova generació, redueix els signes d'envelliment de manera visible i duradora i potencia la capacitat natural de reparació de la pell.

Actua davant dels 5 signes de l'envelliment: arrugues, lluminositat, densitat, textura irregular i fermesa i alenteix l'envelliment de la pell.

Però com actua realment aquest sèrum? Quan ens l'apliquem, creem un escut físic i biològic que protegeix i reforça el conjunt de les proteïnes del nostre cos, és a dir, el proteoma. Fins avui, no existia cap altre antioxidant amb un escut físic. Aquest escut protegeix les proteïnes danyades per diversos factors ambientals, com ara els raigs UV, la llum blava o la contaminació.

* Eficàcia clínica provada del 100%.

 I PER QUÈ PERDRE L'OPORTUNITAT D'ENVELLIR EL DOBLE DE LENT?