Lipòlisis - BODY SCULPTOR

Les ones Bio-magnètiques de baixa freqüència interactuen com el receptor de membrana del adipòcit encarregat de promoure la lipòlisi.
El cos es modela de forma simètrica i harmònica.

Resultats: Disminució de pes, disminució de la massa greix traduïda en la pèrdua centimètrica, reducció de l'aspecte de pell de taronja, normalització de l'índex de massa corporal.